Nepredávajte moje osobné údaje

Vaše práva podľa kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov

Kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA) vám poskytuje práva týkajúce sa toho, ako sa zaobchádza s vašimi údajmi alebo osobnými informáciami. Podľa tohto právneho predpisu sa obyvatelia Kalifornie môžu rozhodnúť odmietnuť "predaj" svojich osobných údajov tretím stranám. Na základe definície CCPA sa "predaj" vzťahuje na zhromažďovanie údajov na účely vytvárania reklamy a inej komunikácie. Ďalšie informácie o CCPA a vašich právach na ochranu osobných údajov.

Ako sa odhlásiť

Kliknutím na odkaz nižšie už nebudeme zhromažďovať ani predávať vaše osobné údaje. To sa vzťahuje na tretie strany aj na údaje, ktoré zhromažďujeme s cieľom pomôcť prispôsobiť vaše skúsenosti na našej webovej lokalite alebo prostredníctvom inej komunikácie. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.